Zaburzenia osobowości

Treść zamieszczona przez

Tłumaczenie testu na zaburzenia osobowości

Oryginalny test można znaleźć tutaj.
Zamieszczam jedynie tłumaczenie pytań oraz pojęć znajdujących się w tym teście.
Pytania w teście pojawiają się w porządku losowym dlatego tutaj zamieszczona jest wersja zarówno angielska jak i przetłumaczona na język polski.
Jeśli pojawi się jakieś pytanie, którego tłumaczenia nie zamieściłem na stronie, proszę napisz o tym w komentarzu, a ja postaram się dodać je jak najszybciej.

Zachęcam wszystkich do wpisywania swoich wyników w komentarzach :)

Na samym dole strony pod tłumaczeniem pytań są wyjaśnione pojęcia dla poszczególnych zaburzeń osobowości.

1) I avoid making non-constructive criticisms.
1) Unikam wyrażania nie konstruktywnej krytyki wobec innych.

2) Being optimistic leads to disappointment.
2) Bycie optymistą prowadzi do rozczarowań.

3) I think it’s important that people think I’m awesome.
3) Uważam, że ważnym jest by ludzie myśleli, że jestem niesamowity/a.

4) I accept people as they are.
4) Akceptuję ludzi takimi, jakimi są.

5) I engage in experimental living.
5) Angażuję się w eksperymenty życiowe.

6) I accept challenging tasks.
6) Akceptuję ambitne i wymagające zadania.

7) I value being more attractive than others.
7) Cenię bycie bardziej atrakcyjnym/ą niż inni.

8) Image is important to me.
8) Wygląd jest dla mnie ważny.

9) There is nothing more important to me than doing things for others.
9) Nie ma nic ważniejszego niż robienie czegoś dla innych.

10) If I can’t determine that an activity makes sense, I won’t do it regardless of material/social consequences.
10) Jeśli nie widzę sensu w jakimś działaniu to go nie wykonam niezależnie od tego, jakie będą konsekwencje (zarówno materialne jak i społeczne).

11) I think it is possible that existence is meaningless.
11) Uważam, że możliwe jest to, że moje istnienie nie ma żadnego znaczenia.

12) In a romantic relationship, emotional attraction is more important to me than mental or physical attraction.
12) W romantycznym związku, emocjonalna atrakcyjność jest dla mnie ważniejsza od atrakcyjności fizycznej.

13) I follow a schedule.
13) Działam zgodnie z harmonogramem.

14) I agree to anything.
14) Zgadzam się na wszystko.

15) I worry about my physical security.
15) Obawiam się o swoje fizyczne bezpieczeństwo.

16) I accept what others say.
16) Akceptuję to, co mówią inni.

17) I abuse people’s confidences.
17) Nadużywam cudzego zaufania.

18) I accept little from others.
18) Akceptuję niewiele w innych.

19) I am usually happy.
19) Zazwyczaj jestem szczęśliwy/a.

20) The most important thing for me is pushing beyond the boundaries of convention.
20) Najważniejsze dla mnie jest by wyjść poza ramy konwencji.

21) I believe that life is about organization, and without it, life’s a mess.
21) Wierzę, że bycie zorganizowanym jest ważne w życiu, bez tego życie to chaos.

22) I think emotions can pollute objectivity.
22) Uważam, że emocje wpływają na obiektywność.

23) Life is not always worth the effort.
23) Życie nie zawsze jest warte wysiłku/zachodu.

24) I accept others’ weaknesses.
24) Akceptuje słabości innych ludzi

25) I put a lot of effort into how I look.
25) Wkładam dużo wysiłku w to jak wyglądam.

26) It is important to me to serve others.
26) Jest dla mnie ważne, aby służyć innym osobom.

27) I don’t need much money to get by.
27) Nie potrzebuje zbyt dużo pieniędzy do przeżycia.

28) I will never be financially dependent on a spouse.
28) Nigdy nie chcę być finansowo zależny od współmałżonka

29) I follow a system.
29) Podążam za systemem

30) If a description fit you very well, how would you answer?
30) Którą odpowiedź wybierałeś, jeśli opis był od Ciebie pasujący?

31) I don’t get worked up about most things.
31) Nie denerwuje mnie zbyt wiele rzeczy

32) I can be unsympathetic.
32) Potrafię być obojętny.

33) I tend to prepare for worst case scenarios.
33) Mam tendencje do przyjmowania najgorszych scenariuszy

34) I accept the consequences of my actions.
34) Akceptuję konsekwencje moich zachowań.

35) I accept apologies easily.
35) Łatwo przyjmuję przeprosiny.

36) Wykonuję dużo pracy.
36) I accomplish a lot of work.

37) I think marijuana should be legalized.
37) Uważam, że marihuana powinna być zalegalizowana.

38) Being devotedly considerate of others is my primary value.
38) Pełne poświęcenie się dla innych jest moim priorytetem.

39) I have a relaxed non-antagonistic personality.
39) W mojej osobowości nie ma sprzeczności.

40) I would never get a tattoo.
40) Nigdy nie zrobiłabym sobie tatuażu.

41) I frequently challenge the status quo.
41) Najczęściej bronię status quo. (Lęk przed zmianami)

42) I focus on the negative.
42) Skupiam się na negatywnych stronach.

43) I am fearful regardless of whether I show it.
43) Jestem pełen obaw, niezależnie czy to po mnie widać

44) I work according to a routine.
44) Pracuję według schematu.

45) Often it’s not what I want, it’s what others want that’s more important to me.
45) Zazwyczaj ważniejsze dla mnie jest to, czego chcą inni, niż to, czego chcę ja.

46) I would sacrifice my life for a good enough cause.
46) Mógłbym poświęcić swoje życie dla dobra sprawy

47) I plan work to avoid rushing just before the deadline.
47) Staram się planować pracę, aby unikać stresu przed ostatecznym terminem.

48) I think abortion should be outlawed.
48) Uważam, że aborcja powinna być zakazana.

49) I spend much of my time exploring the unknown.
49) Spędzam dużo czasu na poznawaniu nieznanych rzeczy.

50) I spend all my time taking care of the needs of others.
50) Spędzam cały swój czas na zaspokajaniu potrzeb innych

51) I would not want to be in an intimate relationship with someone that valued intellectual pursuits more than me.
51) Nie chciałbym/chciała być w związku z kimś, kto jest inteligentniejszy ode mnie.

52) I frequently feel shame.
52) Najczęściej czuję wstyd.

53) I believe my life has little meaning.
53) Wierzę, że moje życie ma małe znaczenie.

54) I like to test people’s loyalty.
54) Lubię testować lojalność innych.

55) I sometimes avoid living my life.
55) Czasem unikam życia swoim życiem.

56) Danger is the spice of life.
56) Niebezpieczeństwo dodaje życiu smaku.

57) I am guarded.
57) Jestem ostrożny.

58) I am analytical.
58) Analizuję.

59) I value social status.
59) Cenię status społeczny.

60) I accept the first thing that comes along.
60) Akceptuję to, co mnie spotyka.

61) I value being adored.
61) Cenię gdy jestem adorowany/uwielbiany.

62) I will only help someone if I think it will improve the world more than it will hurt me.
62) Pomagam komuś tylko wtedy gdy uważam, że poprawi to świat bardziej niż mnie skrzywdzi.

63) I am drawn to mysterious people.
63) Zwracam uwagę na tajemnicze osoby.

Test ten pomocny jest w diagnozowaniu następujących zaburzeń osobowości:

– Osobowość paranoiczna,
– Osobowość schizoidalna,
– Osobowość schizofreniczna,
– Osobowość aspołeczna,
– Osobowość borderline,
– Osobowość histrioniczna,
– Osobowość narcystyczna,
– Osobowość lękliwa (unikająca),
– Osobowość zależna,
– Osobowość obsesyjno-kompulsyjna (nerwica natręctw).

Ekscentryczne zaburzenia osobowości

Osoby z tymi zaburzeniami często są postrzegane, jako dziwne i żyjące we własnym świecie.

Paranoidalne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają tendencję do interpretowania działania innych jako zagrożenie. W ich zachowaniu występuje chłód emocjonalny, wysoka podejrzliwość oraz duża wrażliwość na krytykę i lekceważenie przez innych.

Schizoidalne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają problemy z samoakceptacją, z kontaktami z innymi, często konfliktowe w stosunku do innych. Duża wrażliwość na opinie o sobie wyrażane przez innych.

Schizofreniczne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają problem z kontaktami ze światem zewnętrznym, obojętnieją uczuciowo, przez co cierpią ich związki emocjonalne z innymi.

Dramatyczne zaburzenia osobowości

Osoby z tymi zaburzeniami odczuwają emocje intensywniej niż inni, są niestabilni emocjonalnie, mają zaburzone samo postrzeganie, ich zachowanie bywa impulsywne.

Antyspołeczne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem często lekceważą obowiązujące nakazy i zakazy, prawa innych osób. Często odczuwają potrzebę dominowania nad innymi.

Zaburzenie osobowości Borderline – osoby z tym zaburzeniem mają problem z kontrolą własnych emocji, wahania nastroju, odczuwają silny lęk przed odrzuceniem.

Histrioniczne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają problemy z nadmierną emocjonalnością, często przesadzają w swoich reakcjach na zachowanie innych ludzi. Często postrzegane, jako osoby płytkie i egocentryczne. Uzależnione od bycia w centrum uwagi.

Narcystyczne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem chcą być podziwiane przez innych, cierpią na brak empatii. Koncentrują się na sobie i swoich potrzebach.

Niespokojne zaburzenia osobowości

Osoby z tymi zaburzeniami często doświadczają strachu i niepokoju.

Zaburzenia osobowości unikającej – osoby z tym zaburzeniem są nadwrażliwe na krytykę, objawia się skrajną nieśmiałością, introwertyzmem oraz unikaniem kontaktów z innymi.

Zależne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają przesadną potrzebę bycia pod opieką innych. Wykazują się dużą uległością w stosunku do innych oraz unikaniem podejmowania decyzji samemu.

Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia osobowości (nerwica natręctw) – osoby z tym zaburzeniem mają natrętne myśli oraz przymusowe zachowania np. ciągłe mycie rąk.

62 thoughts on “Zaburzenia osobowości

  1. magi

    nie, tak, tak, nie, nie, tak, nie, tak, nie, tak, tak, nie, tak, nie, nie, tal, tak, ta, tak, tak, tak, tak, nie, tak, tak, tal, nie, tal, nie, tak, nie, tak, tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak, tak, tak, nir, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak, tak, tak, tak, tak, tak, nie

    Reply
    1. your nightmare

      Paranoid |||||||||||||| 52% 50%
      Schizoid |||||||||||| 49% 40%
      Schizotypal |||||||||||| 50% 56%
      Antisocial |||||||||||| 45% 46%
      Borderline |||||||||||||| 56% 45%
      Histrionic |||||||||| 34% 52%
      Narcissistic |||||||||| 38% 40%
      Avoidant |||||||||||||||| 61% 48%
      Dependent |||||||||||| 42% 44%
      Obsessive-Compulsive |||||||||||| 43% 45%

      Reply
  2. Aleniepodambowstyd

    U mnie pojawiły się takie pytania:

    I value being adored.

    I will only help someone if I think it will improve the world more than it will hurt me.

    I am drawn to mysterious people.

    Reply
  3. Firia Post author

    Dzięki za napisanie o tym.
    Dodam te pytania do listy, gdy robiłem tłumaczenie, nie miałem tych pytań.
    Jeśli takie sytuacje się powtórzą to proszę, piszcie w komentarzach o tym :)

    Reply
  4. Shit

    2) It’s all right to steal from large companies
    6) I am fascinated with seduction.
    27) My interpersonal relationships are grounded in deep loving bonds.
    47) Short of putting myself in danger, I will help pretty much anyone, good or bad.
    52) In the past twelve months, I got into a verbal fight.
    53) More than anything else, I’m interested in experimental plans/systems that will improve myself and the world.
    54) I am a cautious hedonist.
    55) I more concerned with the attractiveness of my life than the meaningfulness of it.

    Reply
    1. gugu

      Bardzo proszę o natychmiastową odp.ponieważ nie do końca wiem o czym w tym chodzi?????? Jak mam się odnieść??????
      jeśli mam więcej ,,nie,, to co???? a jak więcej ,,tak,, to co????
      pozdrawiam

      Reply
      1. Firia Post author

        Na firia.pl znajdują się tylko przetłumaczone pytania, oryginalny test jest w języku angielskim na innej stronie. To tamten test online trzeba wypełnić, a tutaj można się wspomóc tłumaczeniami pytań, odpowiedzi i rozwiązań.

        Reply
        1. gugu

          na piątek do szkoły potrzebuję test na temat ,,osobowość paranoicznej,, i odpowiedzi,gdzie mogę szukać i z kąd mogę ściągnąć??? proszę o odp.

          Reply
    1. Firia Post author

      Obawiam się, że takiego testu nigdzie nie znajdziesz. Tego typu psychotesty są przeprowadzane przez psychologów na spotkaniach twarzą w twarz. Żaden test internetowy nie może być stosowany do wystawiania wiarygodnej diagnozy.
      Jeśli chodzi o filmy to nie znam żadnego, ale możliwe, że ktoś nakręcił tego typu dokument.

      Reply
    1. Firia Post author

      Witam,

      Należy wejść na stronę z oryginalnym testem, który jest po angielsku. Tutaj są zamieszczone tłumaczenia pytań oraz wyników tak by ludzie nie znający języka angielskiego mogli go sobie rozwiązać.

      Reply
  5. Jaskolka

    Chyba jestem lekko zaburzona

    Paranoid |||||||||||||| 60% / 50%
    Schizoid |||||||||||||| 55% / 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||| 75% / 56%
    Antisocial |||||||||||||||||| 74% / 46%
    Borderline |||||||||||||| 60% / 45%
    Avoidant |||||||||||||||||| 73%/ 48%
    Dependent |||||||||||||| 59%/ 44%
    Lekko odbiegam od normy, ale to nic …
    To się wytnie

    Reply
  6. xxx

    Paranoid |||||||||||||||| 63% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 58% 40%
    Schizotypal |||||||||||||| 54% 56%
    Antisocial |||||||||||||||| 67% 46%
    Borderline |||||||||||||||| 61% 45%
    Histrionic |||||||||||||| 58% 52%
    Narcissistic |||||||||||| 44% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||| 73% 48%
    Dependent |||||||||||||||| 65% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||| 40% 45%

    Chyba nie mam się czym martwić?

    Reply
  7. natii

    bo zrobieniu 2 3 4 5 stracilam checi do pierwszego:) wyniki 109, 40 63 intuicja bardzo dobre testy ale mysle ze psycholog mi tu juz raczej nie pomoze…

    Reply
  8. DD

    Nie wiem jak to interpretować

    Paranoid |||||||||||||||||||| 83% 50%
    Schizoid |||||||||||||||| 69% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||||| 83% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||||| 89% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||| 83% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||| 80% 52%
    Narcissistic |||||||||||||| 57% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||||| 97% 48%
    Dependent |||||||||||||||||||| 84% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||| 40% 45%

    Reply
  9. Lev

    Paranoid |||||||||||||||||||| 83% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 56% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||||||| 100% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||||||| 96% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||| 90% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||| 76% 52%
    Narcissistic |||||||||||||| 59% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||||| 97% 48%
    Dependent |||||||||||||||||||| 82% 44%
    Obsessive-Compulsive |||| 20% 45%

    Reply
  10. ktosiek

    Paranoid |||||||||||||||||| 75% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 56% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||| 73% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||| 75% 46%
    Borderline |||||||||||||||||| 75% 45%
    Histrionic |||||||||||||||| 66% 52%
    Narcissistic |||||||||||| 49% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||| 88% 48%
    Dependent |||||||||||||||||| 77% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||| 30% 45%

    Czy to normalne?

    Reply
    1. MapleSyroup

      Ciekawie ;)
      Paranoid |||||||||||| 47% 50%
      Schizoid |||||||||||||| 59% 40%
      Schizotypal |||||||||||||||| 63% 56%
      Antisocial |||||||||||||||| 64% 46%
      Borderline |||||||||||| 44% 45%
      Histrionic |||||| 21% 52%
      Narcissistic |||||||||| 31% 40%
      Avoidant |||||||||||||| 54% 48%
      Dependent |||||||||||| 44% 44%
      Obsessive-Compulsive |||||||||| 37% 45%

      Reply
  11. Zanzazaar

    Ktoś wie jak to interpretować? Ile procent powinien mieć człowiek w normie, od ilu jest problem?

    Reply
    1. K

      Gdy rozwiążesz test na stronie podanej w artykule, obok Twoich wyników wyskakują “przeciętne” wyniki (są zaznaczone kolorem szarym). Pod wynikami masz opis każdego zaburzenia, tutaj na stronie są przetłumaczone. Przypominam, że ten test to raczej zabawa, nie brałabym na poważnie wyników, jedynie specjalista jest w stanie fachowo ocenić, czy cierpisz na zaburzenia osobowości. Ja rozwiązywałam go w dobrym nastroju i wszystkie wyniki mam w normie lub niewiele wyższe, a w rzeczywistości mam nerwicę depresyjną :>

      Reply
  12. kz

    Widzę, że autor się wciąż udziela w komentarzach, więc dodam co znalazłam.
    Podziwiam wysiłek włożony w tłumaczenie. Chociaż, czy uważacie, że test jest wiarygodny? Ja według psychologów i innych psychiatrów mam borderline, a w tym teście wyszło mi raptem 27%, przy średniej 45%…

    Reply
    1. Firia Post author

      Jeśli chodzi o wiarygodność testu, to żadnego testu online nie można brać zbyt poważnie. To może być co najwyżej wskazówka, że coś jest nie tak. Jeśli komuś wychodzą jakieś dziwne i wysokie wyniki to powinien pomyśleć o rozmowie ze specjalistą, my nie stawiamy nikomu diagnozy :)

      Reply
  13. Kratka

    Paranoid |||||||||| 39% 50%
    Schizoid |||||||||||| 42% 40%
    Schizotypal |||||||||| 40% 56%
    Antisocial |||||||||||||| 58% 46%
    Borderline |||||||||||| 44% 45%
    Histrionic |||||||||||| 50% 52%
    Narcissistic |||||||||||| 50% 40%
    Avoidant |||||||||| 39% 48%
    Dependent |||||||||| 40% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||| 42% 45%
    chyba jest źle

    Reply
  14. alex

    Paranoid |||||||||||||||||| 74% 50%
    Schizoid |||||||||||||||| 64% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||| 71% 56%
    Antisocial |||||||||||||||| 62% 46%
    Borderline |||||||||||||||| 70% 45%
    Histrionic |||||||||||||||| 70% 52%
    Narcissistic |||||||||||||| 57% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||| 79% 48%
    Dependent |||||||||||||||||| 74% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||||| 54% 45%

    Reply
  15. stan

    Paranoid |||||||||||||||||| 78% 50%
    Schizoid |||||||||||||||| 65% 40%
    Schizotypal |||||||||||| 49% 56%
    Antisocial |||||||||||||| 54% 46%
    Borderline |||||||||||||||| 67% 45%
    Histrionic |||||||||||||||| 61% 52%
    Narcissistic |||||||||| 36% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||||| 94% 48%
    Dependent |||||||||||||||||||| 83% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||| 44% 45%

    Reply
  16. krlna

    Paranoid |||||||||||||| 60% 50%
    Schizoid |||||||||||| 43% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||| 78% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||| 80% 46%
    Borderline |||||||||||||||| 69% 45%
    Histrionic |||||||||||||| 56% 52%
    Narcissistic |||||||||||||| 52% 40%
    Avoidant |||||||||||||||| 68% 48%
    Dependent |||||||||||||| 59% 44%
    Obsessive-Compulsive |||| 19% 45%

    Reply
  17. Domiś

    Witam tez mam problem z wyswietleniem wyników.. :( klikam klikam ale nie łapie mi tego 3x juz odpowiadałam na pytania i dalej nic
    wiecie moze czemu tak sie dzieje ?

    Reply
  18. anka

    Paranoid |||||||||| 31% 50%
    Schizoid |||||||||||| 48% 40%
    Schizotypal |||||||||||||| 52% 56%
    Antisocial |||||||||||| 42% 46%
    Borderline |||||||||| 36% 45%
    Histrionic |||||||||||| 45% 52%
    Narcissistic |||||||||||||||| 65% 40%
    Avoidant |||| 15% 48%
    Dependent |||||| 25% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||||||||| 72% 45%
    obsesyjno- kompulsywna ciekawe :D

    Reply
  19. Moniks

    Paranoid |||||||||| 34% 50%
    Schizoid |||||| 28% 40%
    Schizotypal |||||| 30% 56%
    Antisocial |||||||||| 31% 46%
    Borderline |||||||||| 38% 45%
    Histrionic |||||||||| 40% 52%
    Narcissistic |||||||||||| 44% 40%
    Avoidant |||||||||| 31% 48%
    Dependent |||||||||| 36% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||| 38% 45%

    Reply
  20. ja

    Paranoid |||||||||||||||| 62% 50%
    Schizoid |||||||||||| 46% 40%
    Schizotypal |||||| 21% 56%
    Antisocial |||||||||||||||| 65% 46%
    Borderline |||||||||||||||| 61% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||| 73% 52%
    Narcissistic |||||||||| 40% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||| 78% 48%
    Dependent |||||||||||||||||| 71% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||| 28% 45%

    Jestem trochę zdziwiona wynikami, bo podawałam wszędzie skrajne odpowiedzi a nic nie wyszło powyżej 80, nie wiem jak komuś mogło wyjść 100%.
    Poza tym histronic zupełnie do mnie nie pasuje..

    Reply
  21. Sowa

    Paranoid |||||||||||||||||| 78% 50%
    Schizoid |||||||||||||||| 65% 40%
    Schizotypal |||||||||||||| 60% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||| 73% 46%
    Borderline |||||||||||||||||| 76% 45%
    Histrionic |||||||||||||| 52% 52%
    Narcissistic |||||||||||||| 56% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||| 83% 48%
    Dependent |||||||||||||| 56% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||| 33% 45%
    ……może Swój wynik pozostawię bez komentarza…

    Reply
  22. TOMCAT

    już 3 raz wypełniłem test i ten cholerny guziczek na końcu (SUBMIT RESULTS) nie działa !!!!! sic

    Reply
  23. Damian

    Paranoid |||||||||||||||||| 75% 50%
    Schizoid |||||||||||| 47% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||| 69% 56%
    Antisocial |||||||||||||| 54% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||| 85% 45%
    Histrionic |||||||||||||||| 65% 52%
    Narcissistic |||||||||||||| 55% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||| 88% 48%
    Dependent |||||||||||||||||| 71% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||| 46% 45%
    Tak się spodziewałem… :/

    Reply
  24. Ani

    Paranoid |||||||||||||||||| 72% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 57% 40%
    Schizotypal |||||||||||||| 53% 56%
    Antisocial |||||||||||||| 54% 46%
    Borderline |||||||||||||||||| 79% 45%
    Histrionic |||||||||||||| 53% 52%
    Narcissistic |||||||||||| 48% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||| 86% 48%
    Dependent |||||||||||||||| 62% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||| 49% 45%

    Reply
  25. OJ

    oj
    Paranoid |||||||||||||||| 70% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 52% 40%
    Schizotypal |||||||||||||| 51% 56%
    Antisocial |||||||||||||||| 67% 46%
    Borderline |||||||||||||||||| 73% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||| 80% 52%
    Narcissistic |||||||||||||||||| 78% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||| 73% 48%
    Dependent |||||||||||||||| 64% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||| 36% 45%

    Reply
  26. Merymery98

    Paranoid |||||||||||||||||||| 86% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 55% 40%
    Schizotypal |||||||||||||| 55% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||| 80% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||| 89% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||||| 86% 52%
    Narcissistic |||||||||||||||||||| 89% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||| 90% 48%
    Dependent |||||||||||||||| 69% 44%
    Obsessive-Compulsive

    Reply
  27. studentka

    Jestem studentką i poszukuję testu, skali nasilenia narcyzmu, które pomogą mi w badaniach. Wśród tych pytań z testu, które dotyczą narcyzmu? Jakie mogę wyodrębnić w budowaniu ankiety?

    Reply
  28. bezsensu

    Zauwazcie ze pozmieniali pytania na “obecnie poprawne politycznie”. Nie róbcie tego testu bo on w ogole nie jest wiarygodny. Chodzi o to ze jak zaznaczysz zdanie negatywne w kwestii imigrantów to juz liczy punkty ze masz zaburzoną osobowość :D Sprytne..

    Reply
  29. Silvie

    moje odpowiedzi:
    1) tak
    2) nie
    3) tak
    4) tak
    5) nie
    6) nie
    7) tak
    8) tak
    9) nie
    10) tak
    11) nie
    12) tak
    13) nie
    14) nie
    15) tak
    16) nie
    17) tak
    18) tak
    19) nie
    20) tak
    21) tak
    22) tak
    23) nie
    24) tak
    25) tak
    26) nie
    27) nie
    28) tak
    29) nie
    30) tak
    31) tak
    32) tak
    33) tak
    34) nie
    35) tak
    36) nie
    37) tak
    38) nie
    39) nie
    40) nie
    41) nie
    42) nie
    43) tak
    44) nie
    45) tak
    46) nie
    47) tak
    48) nie
    49) tak
    50) nie
    51) nie
    52) nie
    53) nie
    54) tak
    55) tak
    56) nie
    57) nie
    58) nie
    59) nie
    60) tak
    61) tak
    62) tak
    63) tak

    Reply
  30. Labela

    Paranoid |||||||||||||||||||| 86% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 51% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||||| 84% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||| 71% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||||| 93% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||||| 84% 52%
    Narcissistic |||||||||||||||||| 75% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||||| 95% 48%
    Dependent |||||||||||||||||| 77% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||| 40% 45%

    Reply
  31. jak żyć

    Paranoid |||||||||||||||||||| 86% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 51% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||||| 84% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||| 71% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||||| 93% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||||| 84% 52%
    Narcissistic |||||||||||||||||| 75% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||||| 95% 48%
    Dependent |||||||||||||||||| 77% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||| 40% 45%

    Moje przypuszczenia chyba sie potwierdzily

    Reply
  32. NoMatter

    Paranoid |||||||||||| 45% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 52% 40%
    Schizotypal |||||||||||| 50% 56%
    Antisocial |||||||||||||||| 68% 46%
    Borderline |||||| 29% 45%
    Histrionic |||||| 25% 52%
    Narcissistic |||||||||||| 45% 40%
    Avoidant |||||| 30% 48%
    Dependent |||| 20% 44%
    Obsessive-Compulsive |||| 15% 45%

    Reply
  33. iWantTodiE

    Paranoid |||||||||||||||||| 77% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 58% 40%
    Schizotypal |||||||||||||| 54% 56%
    Antisocial |||||||||||||| 60% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||| 86% 45%
    Histrionic |||||||||||||| 53% 52%
    Narcissistic |||||||||||||| 52% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||||| 93% 48%
    Dependent |||||||||||||||| 64% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||| 24% 45%

    Reply
  34. zaburzona

    Paranoid |||||||||||||||||||| 85% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 58% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||||||| 86% 56%
    Antisocial |||||||||||||||| 67% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||| 89% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||| 71% 52%
    Narcissistic |||||||||||||||| 61% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||||| 93% 48%
    Dependent |||||||||||||||||| 75% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||| 43% 45%

    Podejrzewam u siebie borderline, chyba pasuje. Co wy na to?

    Reply
  35. Olg

    Co o tym myśleć?
    Paranoid |||||||||||||||||| 75% 50%
    Schizoid |||||||||||||| 54% 40%
    Schizotypal |||||||||||||||| 68% 56%
    Antisocial |||||||||||||||| 65% 46%
    Borderline |||||||||||||||||| 72% 45%
    Histrionic |||||||||||||||| 64% 52%
    Narcissistic |||||||||||||||| 61% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||| 74% 48%
    Dependent |||||||||||||||| 63% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||||||| 67% 45%

    Reply
  36. sceptyk-stoik

    Nie wiem,jak przełożyć wyniki (odpowiedzi na pytania) na konkretny typ osobowości. Pomógłby mi ktoś?

    Reply
  37. jagoda

    Paranoid |||||||||||||| 56% 50%
    Schizoid ||||||||||| 46% 40%
    Schizotypal ||||||||||| 50% 56%
    Antisocial ||||||||||| 50% 46%
    Borderline |||||||||||||||| 61% 45%
    Histrionic |||||||||||||| 60% 52%
    Narcyzowa |||||||||||||| 59% 40%
    Unikanie |||||||||||||||| 61% 48%
    Zależna ||||||||||| 50% 44%
    Obsesyjno-kompulsywne ||||||||||||| 51% 45%

    Reply
  38. natalia

    Personality Disorder Test Results

    Paranoid |||||||||||||||||||| 84% 50%
    Schizoid |||||||||||||||| 66% 40%
    Schizotypal |||||||||||| 43% 56%
    Antisocial |||||||||||||||||| 80% 46%
    Borderline |||||||||||||||||||| 84% 45%
    Histrionic |||||||||||||||||| 73% 52%
    Narcissistic |||||||||||||||||||| 81% 40%
    Avoidant |||||||||||||||||||| 87% 48%
    Dependent |||||||||||||||| 61% 44%
    Obsessive-Compulsive |||||||||||||| 52% 45%

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *