Zaburzenia osobowości

Treść zamieszczona przez

Tłumaczenie testu na zaburzenia osobowości

Oryginalny test można znaleźć tutaj.
Zamieszczam jedynie tłumaczenie pytań oraz pojęć znajdujących się w tym teście.
Pytania w teście pojawiają się w porządku losowym dlatego tutaj zamieszczona jest wersja zarówno angielska jak i przetłumaczona na język polski.
Jeśli pojawi się jakieś pytanie, którego tłumaczenia nie zamieściłem na stronie, proszę napisz o tym w komentarzu, a ja postaram się dodać je jak najszybciej.

Zachęcam wszystkich do wpisywania swoich wyników w komentarzach :)

Na samym dole strony pod tłumaczeniem pytań są wyjaśnione pojęcia dla poszczególnych zaburzeń osobowości.

[GARD align=”center”]

1) I avoid making non-constructive criticisms.
1) Unikam wyrażania nie konstruktywnej krytyki wobec innych.

2) Being optimistic leads to disappointment.
2) Bycie optymistą prowadzi do rozczarowań.

3) I think it’s important that people think I’m awesome.
3) Uważam, że ważnym jest by ludzie myśleli, że jestem niesamowity/a.

4) I accept people as they are.
4) Akceptuję ludzi takimi, jakimi są.

5) I engage in experimental living.
5) Angażuję się w eksperymenty życiowe.

6) I accept challenging tasks.
6) Akceptuję ambitne i wymagające zadania.

7) I value being more attractive than others.
7) Cenię bycie bardziej atrakcyjnym/ą niż inni.

8) Image is important to me.
8) Wygląd jest dla mnie ważny.

9) There is nothing more important to me than doing things for others.
9) Nie ma nic ważniejszego niż robienie czegoś dla innych.

10) If I can’t determine that an activity makes sense, I won’t do it regardless of material/social consequences.
10) Jeśli nie widzę sensu w jakimś działaniu to go nie wykonam niezależnie od tego, jakie będą konsekwencje (zarówno materialne jak i społeczne).

11) I think it is possible that existence is meaningless.
11) Uważam, że możliwe jest to, że moje istnienie nie ma żadnego znaczenia.

12) In a romantic relationship, emotional attraction is more important to me than mental or physical attraction.
12) W romantycznym związku, emocjonalna atrakcyjność jest dla mnie ważniejsza od atrakcyjności fizycznej.

13) I follow a schedule.
13) Działam zgodnie z harmonogramem.

14) I agree to anything.
14) Zgadzam się na wszystko.

15) I worry about my physical security.
15) Obawiam się o swoje fizyczne bezpieczeństwo.

16) I accept what others say.
16) Akceptuję to, co mówią inni.

17) I abuse people’s confidences.
17) Nadużywam cudzego zaufania.

18) I accept little from others.
18) Akceptuję niewiele w innych.

19) I am usually happy.
19) Zazwyczaj jestem szczęśliwy/a.

20) The most important thing for me is pushing beyond the boundaries of convention.
20) Najważniejsze dla mnie jest by wyjść poza ramy konwencji.

[GARD align=”center”]

21) I believe that life is about organization, and without it, life’s a mess.
21) Wierzę, że bycie zorganizowanym jest ważne w życiu, bez tego życie to chaos.

22) I think emotions can pollute objectivity.
22) Uważam, że emocje wpływają na obiektywność.

23) Life is not always worth the effort.
23) Życie nie zawsze jest warte wysiłku/zachodu.

24) I accept others’ weaknesses.
24) Akceptuje słabości innych ludzi

25) I put a lot of effort into how I look.
25) Wkładam dużo wysiłku w to jak wyglądam.

26) It is important to me to serve others.
26) Jest dla mnie ważne, aby służyć innym osobom.

27) I don’t need much money to get by.
27) Nie potrzebuje zbyt dużo pieniędzy do przeżycia.

28) I will never be financially dependent on a spouse.
28) Nigdy nie chcę być finansowo zależny od współmałżonka

29) I follow a system.
29) Podążam za systemem

30) If a description fit you very well, how would you answer?
30) Którą odpowiedź wybierałeś, jeśli opis był od Ciebie pasujący?

31) I don’t get worked up about most things.
31) Nie denerwuje mnie zbyt wiele rzeczy

32) I can be unsympathetic.
32) Potrafię być obojętny.

33) I tend to prepare for worst case scenarios.
33) Mam tendencje do przyjmowania najgorszych scenariuszy

34) I accept the consequences of my actions.
34) Akceptuję konsekwencje moich zachowań.

35) I accept apologies easily.
35) Łatwo przyjmuję przeprosiny.

36) Wykonuję dużo pracy.
36) I accomplish a lot of work.

37) I think marijuana should be legalized.
37) Uważam, że marihuana powinna być zalegalizowana.

38) Being devotedly considerate of others is my primary value.
38) Pełne poświęcenie się dla innych jest moim priorytetem.

39) I have a relaxed non-antagonistic personality.
39) W mojej osobowości nie ma sprzeczności.

40) I would never get a tattoo.
40) Nigdy nie zrobiłabym sobie tatuażu.

41) I frequently challenge the status quo.
41) Najczęściej bronię status quo. (Lęk przed zmianami)

42) I focus on the negative.
42) Skupiam się na negatywnych stronach.

43) I am fearful regardless of whether I show it.
43) Jestem pełen obaw, niezależnie czy to po mnie widać

44) I work according to a routine.
44) Pracuję według schematu.

45) Often it’s not what I want, it’s what others want that’s more important to me.
45) Zazwyczaj ważniejsze dla mnie jest to, czego chcą inni, niż to, czego chcę ja.

46) I would sacrifice my life for a good enough cause.
46) Mógłbym poświęcić swoje życie dla dobra sprawy

47) I plan work to avoid rushing just before the deadline.
47) Staram się planować pracę, aby unikać stresu przed ostatecznym terminem.

48) I think abortion should be outlawed.
48) Uważam, że aborcja powinna być zakazana.

49) I spend much of my time exploring the unknown.
49) Spędzam dużo czasu na poznawaniu nieznanych rzeczy.

50) I spend all my time taking care of the needs of others.
50) Spędzam cały swój czas na zaspokajaniu potrzeb innych

51) I would not want to be in an intimate relationship with someone that valued intellectual pursuits more than me.
51) Nie chciałbym/chciała być w związku z kimś, kto jest inteligentniejszy ode mnie.

52) I frequently feel shame.
52) Najczęściej czuję wstyd.

53) I believe my life has little meaning.
53) Wierzę, że moje życie ma małe znaczenie.

54) I like to test people’s loyalty.
54) Lubię testować lojalność innych.

55) I sometimes avoid living my life.
55) Czasem unikam życia swoim życiem.

56) Danger is the spice of life.
56) Niebezpieczeństwo dodaje życiu smaku.

57) I am guarded.
57) Jestem ostrożny.

58) I am analytical.
58) Analizuję.

59) I value social status.
59) Cenię status społeczny.

60) I accept the first thing that comes along.
60) Akceptuję to, co mnie spotyka.

61) I value being adored.
61) Cenię gdy jestem adorowany/uwielbiany.

62) I will only help someone if I think it will improve the world more than it will hurt me.
62) Pomagam komuś tylko wtedy gdy uważam, że poprawi to świat bardziej niż mnie skrzywdzi.

63) I am drawn to mysterious people.
63) Zwracam uwagę na tajemnicze osoby.

64) I always keep things very chill.
64) czyli Że zawsze utrzymuję chłodne stosunki z innymi.

65) I would be interested in studying in a scientific field.
65) Byłbym zainteresowany studiowaniem w dziedzinie naukowej.

66) I would be interested in directing a play.
66) Byłbym zainteresowany reżyserią sztuki.

67) I’m very mellow.
67) Jestem bardzo łagodny.

68) The ends justify the means.
68) Cel uświęca środki.

69) I’m a big fan of studying people who have been successful.
69) Jestem wielkim fanem studiowania/uczenia się od ludzi, którzy odnieśli sukces.

70) My life’s work is testing the limits of what’s possible.
70) Praca mojego życia bada granice tego, co jest możliwe.

71) The strong must overcome the weak.
71) Silni muszą pokonać słabych.

72) The most important thing about a person is their taste.
72) Najważniejszą rzeczą w jego osobie jest jego gust/zainteresowania.

73) Minorities who pose some kind of social threat should be monitored.
73) Mniejszości, które stanowią zagrożenie społeczne, powinny być monitorowane.

74) I behave in traditional ways.
74) Zachowuję się w tradycyjny sposób.

75) Everything I do has a practical purpose.
75) Wszystko, co robię, ma praktyczny cel.

76) I take unfamiliar paths.
76) Wybiera nieznane ścieżki.

77) I am very laid back.
77) Jestem bardzo wyluzowany.

78) I would be interested in doing research on plants or animals.
78) Byłbym zainteresowany prowadzeniem badań na roślinach lub zwierzętach.

79) In the long run it is possible to get more done by tackling small, simple problems rather than large and complicated ones.
79) W dłuższej perspektywie można zrobić więcej, rozwiązując małe, proste problemy, a nie duże i skomplikowane.

80) I like to get as much from others while giving as little as back as possible.
80) Lubię otrzymywać tyle samo od innych, dając jak najmniej w zamian.

Test ten pomocny jest w diagnozowaniu następujących zaburzeń osobowości:

– Osobowość paranoiczna,
– Osobowość schizoidalna,
– Osobowość schizofreniczna,
– Osobowość aspołeczna,
– Osobowość borderline,
– Osobowość histrioniczna,
– Osobowość narcystyczna,
– Osobowość lękliwa (unikająca),
– Osobowość zależna,
– Osobowość obsesyjno-kompulsyjna (nerwica natręctw).

Ekscentryczne zaburzenia osobowości

Osoby z tymi zaburzeniami często są postrzegane, jako dziwne i żyjące we własnym świecie.

Paranoidalne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają tendencję do interpretowania działania innych jako zagrożenie. W ich zachowaniu występuje chłód emocjonalny, wysoka podejrzliwość oraz duża wrażliwość na krytykę i lekceważenie przez innych.

Schizoidalne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają problemy z samoakceptacją, z kontaktami z innymi, często konfliktowe w stosunku do innych. Duża wrażliwość na opinie o sobie wyrażane przez innych.

Schizofreniczne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają problem z kontaktami ze światem zewnętrznym, obojętnieją uczuciowo, przez co cierpią ich związki emocjonalne z innymi.

Dramatyczne zaburzenia osobowości

Osoby z tymi zaburzeniami odczuwają emocje intensywniej niż inni, są niestabilni emocjonalnie, mają zaburzone samo postrzeganie, ich zachowanie bywa impulsywne.

Antyspołeczne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem często lekceważą obowiązujące nakazy i zakazy, prawa innych osób. Często odczuwają potrzebę dominowania nad innymi.

Zaburzenie osobowości Borderline – osoby z tym zaburzeniem mają problem z kontrolą własnych emocji, wahania nastroju, odczuwają silny lęk przed odrzuceniem.

Histrioniczne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają problemy z nadmierną emocjonalnością, często przesadzają w swoich reakcjach na zachowanie innych ludzi. Często postrzegane, jako osoby płytkie i egocentryczne. Uzależnione od bycia w centrum uwagi.

Narcystyczne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem chcą być podziwiane przez innych, cierpią na brak empatii. Koncentrują się na sobie i swoich potrzebach.

Niespokojne zaburzenia osobowości

Osoby z tymi zaburzeniami często doświadczają strachu i niepokoju.

Zaburzenia osobowości unikającej – osoby z tym zaburzeniem są nadwrażliwe na krytykę, objawia się skrajną nieśmiałością, introwertyzmem oraz unikaniem kontaktów z innymi.

Zależne zaburzenia osobowości – osoby z tym zaburzeniem mają przesadną potrzebę bycia pod opieką innych. Wykazują się dużą uległością w stosunku do innych oraz unikaniem podejmowania decyzji samemu.

Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia osobowości (nerwica natręctw) – osoby z tym zaburzeniem mają natrętne myśli oraz przymusowe zachowania np. ciągłe mycie rąk.

79 thoughts on “Zaburzenia osobowości

 1. magi

  nie, tak, tak, nie, nie, tak, nie, tak, nie, tak, tak, nie, tak, nie, nie, tal, tak, ta, tak, tak, tak, tak, nie, tak, tak, tal, nie, tal, nie, tak, nie, tak, tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak, tak, tak, nir, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak, tak, tak, tak, tak, tak, nie

  Reply
  1. your nightmare

   Paranoid |||||||||||||| 52% 50%
   Schizoid |||||||||||| 49% 40%
   Schizotypal |||||||||||| 50% 56%
   Antisocial |||||||||||| 45% 46%
   Borderline |||||||||||||| 56% 45%
   Histrionic |||||||||| 34% 52%
   Narcissistic |||||||||| 38% 40%
   Avoidant |||||||||||||||| 61% 48%
   Dependent |||||||||||| 42% 44%
   Obsessive-Compulsive |||||||||||| 43% 45%

   Reply
  2. lola

   Paranoid |||||||||||||||||||| 84% 50%
   Schizoid |||||||||||||| 56%
   Schizotypal |||||||||||||||||||||| 95%
   Antisocial |||||||||||||||||| 75%
   Borderline |||||||||||||||||||| 81%
   Histrionic |||||||||||||||| 62%
   Narcissistic |||||||||||||| 56%
   Avoidant |||||||||||||||||||| 84%
   Dependent |||||||||||||||| 69%
   Obsessive-Compulsive |||||| 24%

   Reply
 2. Aleniepodambowstyd

  U mnie pojawiły się takie pytania:

  I value being adored.

  I will only help someone if I think it will improve the world more than it will hurt me.

  I am drawn to mysterious people.

  Reply
 3. Firia Post author

  Dzięki za napisanie o tym.
  Dodam te pytania do listy, gdy robiłem tłumaczenie, nie miałem tych pytań.
  Jeśli takie sytuacje się powtórzą to proszę, piszcie w komentarzach o tym :)

  Reply
 4. Shit

  2) It’s all right to steal from large companies
  6) I am fascinated with seduction.
  27) My interpersonal relationships are grounded in deep loving bonds.
  47) Short of putting myself in danger, I will help pretty much anyone, good or bad.
  52) In the past twelve months, I got into a verbal fight.
  53) More than anything else, I’m interested in experimental plans/systems that will improve myself and the world.
  54) I am a cautious hedonist.
  55) I more concerned with the attractiveness of my life than the meaningfulness of it.

  Reply
  1. gugu

   Bardzo proszę o natychmiastową odp.ponieważ nie do końca wiem o czym w tym chodzi?????? Jak mam się odnieść??????
   jeśli mam więcej ,,nie,, to co???? a jak więcej ,,tak,, to co????
   pozdrawiam

   Reply
   1. Firia Post author

    Na firia.pl znajdują się tylko przetłumaczone pytania, oryginalny test jest w języku angielskim na innej stronie. To tamten test online trzeba wypełnić, a tutaj można się wspomóc tłumaczeniami pytań, odpowiedzi i rozwiązań.

    Reply
    1. gugu

     na piątek do szkoły potrzebuję test na temat ,,osobowość paranoicznej,, i odpowiedzi,gdzie mogę szukać i z kąd mogę ściągnąć??? proszę o odp.

     Reply
  1. Firia Post author

   Obawiam się, że takiego testu nigdzie nie znajdziesz. Tego typu psychotesty są przeprowadzane przez psychologów na spotkaniach twarzą w twarz. Żaden test internetowy nie może być stosowany do wystawiania wiarygodnej diagnozy.
   Jeśli chodzi o filmy to nie znam żadnego, ale możliwe, że ktoś nakręcił tego typu dokument.

   Reply
  1. Firia Post author

   Witam,

   Należy wejść na stronę z oryginalnym testem, który jest po angielsku. Tutaj są zamieszczone tłumaczenia pytań oraz wyników tak by ludzie nie znający języka angielskiego mogli go sobie rozwiązać.

   Reply
 5. Jaskolka

  Chyba jestem lekko zaburzona

  Paranoid |||||||||||||| 60% / 50%
  Schizoid |||||||||||||| 55% / 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||| 75% / 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 74% / 46%
  Borderline |||||||||||||| 60% / 45%
  Avoidant |||||||||||||||||| 73%/ 48%
  Dependent |||||||||||||| 59%/ 44%
  Lekko odbiegam od normy, ale to nic …
  To się wytnie

  Reply
 6. xxx

  Paranoid |||||||||||||||| 63% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 58% 40%
  Schizotypal |||||||||||||| 54% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 67% 46%
  Borderline |||||||||||||||| 61% 45%
  Histrionic |||||||||||||| 58% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 44% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||| 73% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 65% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 40% 45%

  Chyba nie mam się czym martwić?

  Reply
 7. natii

  bo zrobieniu 2 3 4 5 stracilam checi do pierwszego:) wyniki 109, 40 63 intuicja bardzo dobre testy ale mysle ze psycholog mi tu juz raczej nie pomoze…

  Reply
 8. DD

  Nie wiem jak to interpretować

  Paranoid |||||||||||||||||||| 83% 50%
  Schizoid |||||||||||||||| 69% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||||| 83% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||||| 89% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||| 83% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 80% 52%
  Narcissistic |||||||||||||| 57% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 97% 48%
  Dependent |||||||||||||||||||| 84% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 40% 45%

  Reply
 9. Lev

  Paranoid |||||||||||||||||||| 83% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 56% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||||||| 100% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||||||| 96% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||| 90% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 76% 52%
  Narcissistic |||||||||||||| 59% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 97% 48%
  Dependent |||||||||||||||||||| 82% 44%
  Obsessive-Compulsive |||| 20% 45%

  Reply
 10. ktosiek

  Paranoid |||||||||||||||||| 75% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 56% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||| 73% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 75% 46%
  Borderline |||||||||||||||||| 75% 45%
  Histrionic |||||||||||||||| 66% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 49% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||| 88% 48%
  Dependent |||||||||||||||||| 77% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||| 30% 45%

  Czy to normalne?

  Reply
  1. MapleSyroup

   Ciekawie ;)
   Paranoid |||||||||||| 47% 50%
   Schizoid |||||||||||||| 59% 40%
   Schizotypal |||||||||||||||| 63% 56%
   Antisocial |||||||||||||||| 64% 46%
   Borderline |||||||||||| 44% 45%
   Histrionic |||||| 21% 52%
   Narcissistic |||||||||| 31% 40%
   Avoidant |||||||||||||| 54% 48%
   Dependent |||||||||||| 44% 44%
   Obsessive-Compulsive |||||||||| 37% 45%

   Reply
 11. Zanzazaar

  Ktoś wie jak to interpretować? Ile procent powinien mieć człowiek w normie, od ilu jest problem?

  Reply
  1. K

   Gdy rozwiążesz test na stronie podanej w artykule, obok Twoich wyników wyskakują “przeciętne” wyniki (są zaznaczone kolorem szarym). Pod wynikami masz opis każdego zaburzenia, tutaj na stronie są przetłumaczone. Przypominam, że ten test to raczej zabawa, nie brałabym na poważnie wyników, jedynie specjalista jest w stanie fachowo ocenić, czy cierpisz na zaburzenia osobowości. Ja rozwiązywałam go w dobrym nastroju i wszystkie wyniki mam w normie lub niewiele wyższe, a w rzeczywistości mam nerwicę depresyjną :>

   Reply
 12. kz

  Widzę, że autor się wciąż udziela w komentarzach, więc dodam co znalazłam.
  Podziwiam wysiłek włożony w tłumaczenie. Chociaż, czy uważacie, że test jest wiarygodny? Ja według psychologów i innych psychiatrów mam borderline, a w tym teście wyszło mi raptem 27%, przy średniej 45%…

  Reply
  1. Firia Post author

   Jeśli chodzi o wiarygodność testu, to żadnego testu online nie można brać zbyt poważnie. To może być co najwyżej wskazówka, że coś jest nie tak. Jeśli komuś wychodzą jakieś dziwne i wysokie wyniki to powinien pomyśleć o rozmowie ze specjalistą, my nie stawiamy nikomu diagnozy :)

   Reply
 13. Kratka

  Paranoid |||||||||| 39% 50%
  Schizoid |||||||||||| 42% 40%
  Schizotypal |||||||||| 40% 56%
  Antisocial |||||||||||||| 58% 46%
  Borderline |||||||||||| 44% 45%
  Histrionic |||||||||||| 50% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 50% 40%
  Avoidant |||||||||| 39% 48%
  Dependent |||||||||| 40% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||| 42% 45%
  chyba jest źle

  Reply
 14. alex

  Paranoid |||||||||||||||||| 74% 50%
  Schizoid |||||||||||||||| 64% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||| 71% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 62% 46%
  Borderline |||||||||||||||| 70% 45%
  Histrionic |||||||||||||||| 70% 52%
  Narcissistic |||||||||||||| 57% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||| 79% 48%
  Dependent |||||||||||||||||| 74% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||||| 54% 45%

  Reply
 15. stan

  Paranoid |||||||||||||||||| 78% 50%
  Schizoid |||||||||||||||| 65% 40%
  Schizotypal |||||||||||| 49% 56%
  Antisocial |||||||||||||| 54% 46%
  Borderline |||||||||||||||| 67% 45%
  Histrionic |||||||||||||||| 61% 52%
  Narcissistic |||||||||| 36% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 94% 48%
  Dependent |||||||||||||||||||| 83% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||| 44% 45%

  Reply
 16. krlna

  Paranoid |||||||||||||| 60% 50%
  Schizoid |||||||||||| 43% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||| 78% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 80% 46%
  Borderline |||||||||||||||| 69% 45%
  Histrionic |||||||||||||| 56% 52%
  Narcissistic |||||||||||||| 52% 40%
  Avoidant |||||||||||||||| 68% 48%
  Dependent |||||||||||||| 59% 44%
  Obsessive-Compulsive |||| 19% 45%

  Reply
 17. Domiś

  Witam tez mam problem z wyswietleniem wyników.. :( klikam klikam ale nie łapie mi tego 3x juz odpowiadałam na pytania i dalej nic
  wiecie moze czemu tak sie dzieje ?

  Reply
 18. anka

  Paranoid |||||||||| 31% 50%
  Schizoid |||||||||||| 48% 40%
  Schizotypal |||||||||||||| 52% 56%
  Antisocial |||||||||||| 42% 46%
  Borderline |||||||||| 36% 45%
  Histrionic |||||||||||| 45% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||| 65% 40%
  Avoidant |||| 15% 48%
  Dependent |||||| 25% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||||||||| 72% 45%
  obsesyjno- kompulsywna ciekawe :D

  Reply
 19. Moniks

  Paranoid |||||||||| 34% 50%
  Schizoid |||||| 28% 40%
  Schizotypal |||||| 30% 56%
  Antisocial |||||||||| 31% 46%
  Borderline |||||||||| 38% 45%
  Histrionic |||||||||| 40% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 44% 40%
  Avoidant |||||||||| 31% 48%
  Dependent |||||||||| 36% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 38% 45%

  Reply
 20. ja

  Paranoid |||||||||||||||| 62% 50%
  Schizoid |||||||||||| 46% 40%
  Schizotypal |||||| 21% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 65% 46%
  Borderline |||||||||||||||| 61% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 73% 52%
  Narcissistic |||||||||| 40% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||| 78% 48%
  Dependent |||||||||||||||||| 71% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||| 28% 45%

  Jestem trochę zdziwiona wynikami, bo podawałam wszędzie skrajne odpowiedzi a nic nie wyszło powyżej 80, nie wiem jak komuś mogło wyjść 100%.
  Poza tym histronic zupełnie do mnie nie pasuje..

  Reply
 21. Sowa

  Paranoid |||||||||||||||||| 78% 50%
  Schizoid |||||||||||||||| 65% 40%
  Schizotypal |||||||||||||| 60% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 73% 46%
  Borderline |||||||||||||||||| 76% 45%
  Histrionic |||||||||||||| 52% 52%
  Narcissistic |||||||||||||| 56% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||| 83% 48%
  Dependent |||||||||||||| 56% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 33% 45%
  ……może Swój wynik pozostawię bez komentarza…

  Reply
 22. TOMCAT

  już 3 raz wypełniłem test i ten cholerny guziczek na końcu (SUBMIT RESULTS) nie działa !!!!! sic

  Reply
 23. Damian

  Paranoid |||||||||||||||||| 75% 50%
  Schizoid |||||||||||| 47% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||| 69% 56%
  Antisocial |||||||||||||| 54% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||| 85% 45%
  Histrionic |||||||||||||||| 65% 52%
  Narcissistic |||||||||||||| 55% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||| 88% 48%
  Dependent |||||||||||||||||| 71% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||| 46% 45%
  Tak się spodziewałem… :/

  Reply
 24. Ani

  Paranoid |||||||||||||||||| 72% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 57% 40%
  Schizotypal |||||||||||||| 53% 56%
  Antisocial |||||||||||||| 54% 46%
  Borderline |||||||||||||||||| 79% 45%
  Histrionic |||||||||||||| 53% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 48% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||| 86% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 62% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||| 49% 45%

  Reply
 25. OJ

  oj
  Paranoid |||||||||||||||| 70% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 52% 40%
  Schizotypal |||||||||||||| 51% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 67% 46%
  Borderline |||||||||||||||||| 73% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 80% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||||| 78% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||| 73% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 64% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 36% 45%

  Reply
 26. Merymery98

  Paranoid |||||||||||||||||||| 86% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 55% 40%
  Schizotypal |||||||||||||| 55% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 80% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||| 89% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||||| 86% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||||||| 89% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||| 90% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 69% 44%
  Obsessive-Compulsive

  Reply
 27. studentka

  Jestem studentką i poszukuję testu, skali nasilenia narcyzmu, które pomogą mi w badaniach. Wśród tych pytań z testu, które dotyczą narcyzmu? Jakie mogę wyodrębnić w budowaniu ankiety?

  Reply
 28. bezsensu

  Zauwazcie ze pozmieniali pytania na “obecnie poprawne politycznie”. Nie róbcie tego testu bo on w ogole nie jest wiarygodny. Chodzi o to ze jak zaznaczysz zdanie negatywne w kwestii imigrantów to juz liczy punkty ze masz zaburzoną osobowość :D Sprytne..

  Reply
 29. Silvie

  moje odpowiedzi:
  1) tak
  2) nie
  3) tak
  4) tak
  5) nie
  6) nie
  7) tak
  8) tak
  9) nie
  10) tak
  11) nie
  12) tak
  13) nie
  14) nie
  15) tak
  16) nie
  17) tak
  18) tak
  19) nie
  20) tak
  21) tak
  22) tak
  23) nie
  24) tak
  25) tak
  26) nie
  27) nie
  28) tak
  29) nie
  30) tak
  31) tak
  32) tak
  33) tak
  34) nie
  35) tak
  36) nie
  37) tak
  38) nie
  39) nie
  40) nie
  41) nie
  42) nie
  43) tak
  44) nie
  45) tak
  46) nie
  47) tak
  48) nie
  49) tak
  50) nie
  51) nie
  52) nie
  53) nie
  54) tak
  55) tak
  56) nie
  57) nie
  58) nie
  59) nie
  60) tak
  61) tak
  62) tak
  63) tak

  Reply
 30. Labela

  Paranoid |||||||||||||||||||| 86% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 51% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||||| 84% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 71% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||||| 93% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||||| 84% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||||| 75% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 95% 48%
  Dependent |||||||||||||||||| 77% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 40% 45%

  Reply
 31. jak żyć

  Paranoid |||||||||||||||||||| 86% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 51% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||||| 84% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 71% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||||| 93% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||||| 84% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||||| 75% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 95% 48%
  Dependent |||||||||||||||||| 77% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 40% 45%

  Moje przypuszczenia chyba sie potwierdzily

  Reply
 32. NoMatter

  Paranoid |||||||||||| 45% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 52% 40%
  Schizotypal |||||||||||| 50% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 68% 46%
  Borderline |||||| 29% 45%
  Histrionic |||||| 25% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 45% 40%
  Avoidant |||||| 30% 48%
  Dependent |||| 20% 44%
  Obsessive-Compulsive |||| 15% 45%

  Reply
 33. iWantTodiE

  Paranoid |||||||||||||||||| 77% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 58% 40%
  Schizotypal |||||||||||||| 54% 56%
  Antisocial |||||||||||||| 60% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||| 86% 45%
  Histrionic |||||||||||||| 53% 52%
  Narcissistic |||||||||||||| 52% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 93% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 64% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||| 24% 45%

  Reply
 34. zaburzona

  Paranoid |||||||||||||||||||| 85% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 58% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||||| 86% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 67% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||| 89% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 71% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||| 61% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 93% 48%
  Dependent |||||||||||||||||| 75% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||| 43% 45%

  Podejrzewam u siebie borderline, chyba pasuje. Co wy na to?

  Reply
 35. Olg

  Co o tym myśleć?
  Paranoid |||||||||||||||||| 75% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 54% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||| 68% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 65% 46%
  Borderline |||||||||||||||||| 72% 45%
  Histrionic |||||||||||||||| 64% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||| 61% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||| 74% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 63% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||||||| 67% 45%

  Reply
 36. sceptyk-stoik

  Nie wiem,jak przełożyć wyniki (odpowiedzi na pytania) na konkretny typ osobowości. Pomógłby mi ktoś?

  Reply
 37. jagoda

  Paranoid |||||||||||||| 56% 50%
  Schizoid ||||||||||| 46% 40%
  Schizotypal ||||||||||| 50% 56%
  Antisocial ||||||||||| 50% 46%
  Borderline |||||||||||||||| 61% 45%
  Histrionic |||||||||||||| 60% 52%
  Narcyzowa |||||||||||||| 59% 40%
  Unikanie |||||||||||||||| 61% 48%
  Zależna ||||||||||| 50% 44%
  Obsesyjno-kompulsywne ||||||||||||| 51% 45%

  Reply
 38. natalia

  Personality Disorder Test Results

  Paranoid |||||||||||||||||||| 84% 50%
  Schizoid |||||||||||||||| 66% 40%
  Schizotypal |||||||||||| 43% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 80% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||| 84% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 73% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||||||| 81% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||| 87% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 61% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||||| 52% 45%

  Reply
 39. Nowa

  Paranoid |||||||||||||||||| 72% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 54% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||| 64% 56%
  Antisocial |||||||||||| 48% 46%
  Borderline |||||||||||||||||| 75% 45%
  Histrionic |||||||||| 37% 52%
  Narcissistic |||||||||| 31% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||| 83% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 63% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||| 47% 45%

  coś poszło źle :D

  Reply
 40. Karolina

  To co, jestem normalna chociaż przebadana? xD

  Paranoid |||||||||| 39% 50%
  Schizoid |||||||||||| 44% 40%
  Schizotypal |||||| 29% 56%
  Antisocial |||||||||||| 45% 46%
  Borderline |||||||||| 38% 45%
  Histrionic |||||||||| 35% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 42% 40%
  Avoidant |||||||||| 39% 48%
  Dependent |||||||||| 31% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||| 46% 45%

  Reply
 41. pat.

  Paranoid |||||||||||||||||| 73% 50%
  Schizoid |||||||||||| 50% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||||| 85% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 64% 46%
  Borderline |||||||||||||||||| 80% 45%
  Histrionic |||||||||||| 43% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 50% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||| 87% 48%
  Dependent |||||||||||||| 51% 44%
  Obsessive-Compulsive || 10% 45%

  Reply
 42. cc

  Paranoid |||||||||||||||||||| 87% 50%
  Schizoid |||||||||||||||| 63% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||| 62% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 73% 46%
  Borderline |||||||||||||||||||||| 92% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 74% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||| 69% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 97% 48%
  Dependent |||||||||||||||||| 74% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 34% 45%

  Reply
 43. Darcia

  Nie było zdań wytłumaczonych takich
  “I always keep things very chill.” czyli Że zawsze utrzymuję chłodne stosunki z innymi.
  “I would be interested in studying in a scientific field.” Byłbym zainteresowany studiowaniem w dziedzinie naukowej.
  “I would be interested in directing a play.” Byłbym zainteresowany reżyserią sztuki.
  ” I’m very mellow.” Jestem bardzo łagodny.
  “The ends justify the means.” Cel uświęca środki.
  “I’m a big fan of studying people who have been successful.” Jestem wielkim fanem studiowania/uczenia się od ludzi, którzy odnieśli sukces.
  “My life’s work is testing the limits of what’s possible.” Praca mojego życia bada granice tego, co jest możliwe.
  “The strong must overcome the weak.” Silni muszą pokonać słabych.
  “The most important thing about a person is their taste.” Najważniejszą rzeczą w jego osobie jest jego gust/zainteresowania.
  “Minorities who pose some kind of social threat should be monitored.” Mniejszości, które stanowią zagrożenie społeczne, powinny być monitorowane.
  “I behave in traditional ways.” Zachowuję się w tradycyjny sposób.
  “Everything I do has a practical purpose.” Wszystko, co robię, ma praktyczny cel.
  “I take unfamiliar paths.” Wybiera nieznane ścieżki.
  “I am very laid back.” Jestem bardzo wyluzowany.
  “I would be interested in doing research on plants or animals.” Byłbym zainteresowany prowadzeniem badań na roślinach lub zwierzętach.
  “In the long run it is possible to get more done by tackling small, simple problems rather than large and complicated ones.” W dłuższej perspektywie można zrobić więcej, rozwiązując małe, proste problemy, a nie duże i skomplikowane.
  “I like to get as much from others while giving as little as back as possible.” Lubię otrzymywać tyle samo od innych, dając jak najmniej w zamian.

  a moje wyniki
  przy tym uznając za najbardziej wskazujące te które mają różnicę między normą a nie mną powyżej 20%
  zostają nam

  Avoidant 31% różnicy
  Borderline 31% różnicy
  Narcissistic 29% różnicy
  Paranoid 23% różnicy
  Antisocial 23% różnicy
  Schizoid 18% różnicy
  Dependent 16% różnicy
  Histrionic 15% różnicy
  Schizotypal 14% różnicy
  Obsessive-Compulsive 10% różnicy

  wartość i wpływ ma tylko coś powyżej 15% więc usuwamy 3 od końca
  zostają tacy kandydaci:
  3 pierwsi do max 5 obrazują mnie/was najmocniej – unikacz z borderline przy tym jest narcystyczny z cechami antyspołecznego paranoika
  a ostanie co zostały ukazują swą moc tylko w jakichś określonych sytuacjach.
  Aby ukrócić starczą 3 pierwsze lub te powyżej 25% różnicy. Na pewno jest to unikająca osobowość u mnie, i zgadzam się bardzo. Czy Borderline ? W sumie to tak, ale nie wszystkie objawy posiadam. Też bym się zgodziła co do narcystycznego zaburzenia, ale posiadam empatię mimo to połowa większa objawów i zachowań pasuje. Może to empatyczno-narcystyczne zaburzenie. Bo nienawidząc siebie przez bordera i unikacza, uważam się za kogoś wyjątkowego ale lubię pomagać ludziom i życzę im dobrze.
  Co do reszty to już mieszanka, mniej niż połowa by pasowała objawów. Psychika jest bardzo złożona, tak czy diak test tylko nam przybliża to co “może nam dolega”. Najważniejsze jest wyciągnięcie wniosku z wyników i nie branie ich za pewnik. Ja się cieszę że rozwiązałam ten test, potwierdziło się moje unikanie i odkryłam że jestem poniekąd borderline i narcyzem :D A nigdy nie stawiałam siebie na górze, zawsze się chowam i nie chce aż tak być uważana i doceniona co jest sprzeczne.. no właśnie. Ta mieszanka to istny cyrk na kółkach :) Jak komuś w czymś mogę pomóc to zapraszam na draran@wp.pl

  Avoidant 31% różnicy
  Borderline 31% różnicy
  Narcissistic 29% różnicy
  Paranoid 23% różnicy
  Antisocial 23% różnicy
  ————————————-
  Schizoid 18% różnicy
  Dependent 16% różnicy

  Reply
 44. PS

  Paranoid |||||||||||||||| 69% 50%
  Schizoid |||||||||||| 43% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||| 62% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 61% 46%
  Borderline |||||||||||||||||| 76% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 78% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||||| 72% 40%
  Avoidant |||||||||||||||||| 75% 48%
  Dependent |||||||||||||||| 65% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 37% 45%

  Reply
 45. sajko

  Paranoid |||||||||||| 50% 50%
  Schizoid |||||||||||| 47% 40%
  Schizotypal |||||||||||| 46% 56%
  Antisocial |||||||||||| 43% 46%
  Borderline |||||||||||||||| 62% 45%
  Histrionic |||||||||||||| 52% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 50% 40%
  Avoidant |||||||||||||||| 65% 48%
  Dependent |||||||||||| 48% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 38% 45%

  Reply
 46. Ja

  A ja mam wszystko ponad norme, z 98% avoidabt, 96% borderline i 86% obsessive – compulsive. Czy powinnam sue leczyc?

  Reply
 47. A.W.

  Paranoid |||||||||||| 43% 50%
  Schizoid |||||||||| 35% 40%
  Schizotypal |||||||||||||||||| 72% 56%
  Antisocial |||||||||||||||||| 71% 46%
  Borderline |||||||||| 36% 45%
  Histrionic |||||||||||||||||| 78% 52%
  Narcissistic |||||||||||||||||||| 84% 40%
  Avoidant |||||| 26% 48%
  Dependent |||||||||| 36% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||| 25% 45%

  Reply
 48. Hekse77

  Paranoid |||||||||||||||||| 75%
  Schizoid |||||||||||||||| 63%
  Schizotypal |||||||||| 39%
  Antisocial |||||||||||||| 51%
  Borderline |||||||||||||||||| 80%
  Histrionic |||||| 29%
  Narcissistic |||||| 28%
  Avoidant |||||||||||||||||||||| 93%
  Dependent |||||||||||||| 58%
  Obsessive-Compulsive |||||| 28%

  Reply
 49. gosza

  Paranoid |||||||||||||||| 62% 50%
  Schizoid |||||||||||| 50% 40%
  Schizotypal |||||||||||||| 58% 56%
  Antisocial |||||||||||||| 57% 46%
  Borderline |||||||||||||| 60% 45%
  Histrionic |||||||||||| 42% 52%
  Narcissistic |||||||||| 38% 40%
  Avoidant |||||||||||||||| 64% 48%
  Dependent |||||||||||||| 53% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||| 36% 45%

  Reply
 50. MNYT

  Paranoid |||||||||| 37% 50%
  Schizoid |||||||||| 37% 40%
  Schizotypal |||||||||| 37% 56%
  Antisocial |||||||||| 40% 46%
  Borderline |||||||||| 34% 45%
  Histrionic |||||||||| 40% 52%
  Narcissistic |||||||||| 34% 40%
  Avoidant |||||||||| 32% 48%
  Dependent |||||||||| 38% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||| 41% 45%

  Reply
 51. quazgaa

  Paranoid |||||||||||||| 56% 50%
  Schizoid |||||||||||||| 60% 40%
  Schizotypal |||||| 30% 56%
  Antisocial |||||||||||||||| 63% 46%
  Borderline |||||||||||| 46% 45%
  Histrionic |||||| 27% 52%
  Narcissistic |||||||||||| 42% 40%
  Avoidant |||||||||||||| 51% 48%
  Dependent |||||||||| 33% 44%
  Obsessive-Compulsive |||||||||||||| 51% 45%

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *