Coaching w pokonywaniu fobii

Treść zamieszczona przez

Artykuł sponsorowany

Większość osób wie czym jest ksenofobia (lęk przed obcymi), homofonia (lęk przed osobami homoseksualnymi) czy klaustrofobia (lęk prze małymi, zamkniętymi pomieszczeniami). Mało jednak osób wie czym jest socjofobia.

coaching-w-pokonywaniu-fobiiFobia społeczna

Fobia oznacza strach, lęk przed przedmiotami, sytuacjami lub zjawiskami. Nie ma on rzeczywistego uzasadnienia, jest irracjonalny. Osoby cierpiące na fobię mają świadomość swoich bezpodstawnych lęków, ale nie potrafią ich przezwyciężyć.

Najszerszą formą fobii jest fobia społeczna, cierpi na nią ok. 10% społeczeństwa. Objawia się ona strachem przed wszelkimi kontaktami społecznymi. Nawet najprostsza czynność wymagająca kontaktu z osobami nieznanymi wywołuje lęk i rezygnację z dokonania zakupów, załatwienia spraw urzędowych, spotkań towarzyskich. Pogłębiająca się socjofobia prowadzi do izolacji społecznej.

Najczęstszą przyczyną socjofobii są nieprzyjemne doznania z okresu dzieciństwa, objawia się między 13 a 30 rokiem życia. Częsta krytyka, odrzucenie przez grupę rówieśniczą zaburzają poczucie pewności siebie i własnej wartości. Początkowo powoduje to unikanie sytuacji konfrontacyjnych, a z czasem wycofanie społeczne.

Do typowych objawów socjofobii należą:

• brak wiary we własne możliwości,
• lęk przed oceną,
• lęk przed kontaktami towarzyskimi,
• brak umiejętności komunikacyjnych.

Socjofobia, podobnie jak inne fobie zaliczana jest do chorób o podłożu nerwicowym, wynikających z długiego działania czynnika stresującego. W leczeniu fobii stosuje się przede wszystkim terapię poznawczo-behawioralną pozwalającą na przezwyciężenie własnych lęków.

Coaching w pokonywaniu fobii

Podstawą coachingu jest komunikacja, budowa zaufania i wzajemnych relacji, budowanie świadomości, pewności siebie i poczucia własnej wartości. Wszystkie te elementy mogą być skuteczne w pokonywaniu socjofobii i powrotowi do życia społecznego. Uświadomienie sobie źródła lęku to pierwszy krok na drodze do jego pokonania.

Coaching dobrze sprawdził się w biznesie. Skutecznie pozwolił uświadomić pracownikom potencjał, który posiadają i wskazać jak można go wykorzystać.

Walka z fobią to przede wszystkim pokazanie irracjonalności lęku i uświadomienie własnej siły i możliwości. To może być kolejne pole rozwoju coachingu. W tym właśnie kierunku zmierza coaching w Krakowie oferując indywidualne treningi dla osób, które chcą wzmocnić poczucie własnej wartości, lepiej komunikować się z otoczeniem i zdefiniować własny potencjał. Podstawą powodzenia coachingu w zwalczaniu fobii jest budowanie zaufania miedzy socjofobem a coachem, musi czuć on wsparcie i akceptację drugiej osoby.

Źródło: Akademia Sokrates – Coaching